Contents

Best Casinos to Begin with

We are here to help you on your way of finding a casino to your liking.

Our advanced filtering system does the work for you and you can find an online casino tailored to your needs in 30 seconds.

We (Ålands Penningautomatförening, also called Paf) use cookies and similar technologies, such as local storage, tracking pixels and/or digital fingerprints (collectively called "Cookies") to be able to give you a better experience on our web pages and mobile applications.

Paf Casino Login

Below you can find information about our use of cookies and why we use them. It is important that you feel safe with how we use cookies.

2. Vilka sorters Cookies använder vi och varför?

Vi använder oss av olika sorters cookies, både förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är placerade av oss och tredjepartscookies placeras av företag som vi har ett samarbete med eller köper tjänster från. Oftast används tredjepartscookies för att sammanställa statistik om dina surfvanor eller för att skaffa underlag för riktad marknadsföring och kommunikation på andra webbplatser.

Genom att använda vår speltjänst accepterar du att vi använder nödvändiga Cookies. Utan dessa Cookies kan vi inte tillhandahålla speltjänsten och vår webbplats kan inte fungera på ett korrekt sätt. Dessa Cookies används bl.a. för att komma ihåg dina inställningar, upprätthålla säkerheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot våra samarbetspartners ( t ex spelleverantörer), såsom att kunna betala ut rätt provision.

Dessa Cookies gör att vi kan mäta och analysera hur speltjänsten används och hjälper oss att förbättra den.

Med hjälp av dessa Cookies kan vi nå dig med reklam och erbjudanden samt information som är relevant för dig på andra webbsidor, inklusive sociala medier, t ex Facebook, samt följa upp resultatet av vår marknadsföring.

We (Ålands Penningautomatförening, also called Paf) use cookies and similar technologies, such as local storage, tracking pixels and/or digital fingerprints (collectively called "Cookies") to be able to give you a better experience on our web pages and mobile applications.

Below you can find information about our use of cookies and why we use them. It is important that you feel safe with how we use cookies.

Paf Casino Login

2. What types of cookies do we use and why do we use them?

We use different types of cookies, both first-party and third-party cookies. First-party cookies are created by us and third-party cookies are created by companies we collaborate with or purchase services from. Third-party cookies are most often used to compile statistics about your browsing habits or to obtain data for targeted marketing and communication on other websites.

By using our gaming service, you accept that we use Strictly Necessary Cookies. Without these Cookies we will not be able to provide the gaming service and our website may not function properly. Strictly Necessary Cookies are used, for example, to remember your settings, maintain security and to be able to fulfil our obligations to our partners (such as gaming providers) in order to pay the right commissions.

These Cookies allow us to measure and analyse how our gaming service is used and help us improve it.

With the help of these Cookies, we can reach you with advertising and offers as well as information that is relevant to you on other websites, including social media, such as Facebook, and follow up the results of our marketing.

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din enhet (t ex din dator, mobil eller surfplatta) när du besöker våra webbplatser. Placering av cookies tillåter oss att känna igen dig och hur du använder våra webbplatser vilket hjälper oss att förbättra din upplevelse av våra webbplatser och erbjuda dig ett personligt innehåll, skräddarsytt utifrån dina preferenser.

Cookies kan vara temporära (även kallade “session-cookies”) eller beständiga. Session-cookies försvinner så fort du stänger webbläsaren medan beständiga Cookies sparas i din webbläsare tills Cookien har nått sitt utgångsdatum med förbehåll att giltighetstiden kan förlängas varje gång du återvänder till webbplatsen.

Vi (Ålands Penningautomatförening, även kallat Paf) använder oss av kakor och liknande tekniker, t ex webbläsarfiler, spårningspixlar och/eller digitala fingeravtryck (gemensamt kallade “Cookies”) för att kunna ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser och mobilapplikationer.

Paf Casino Login

Nedanför finner du information om vår användning av Cookies och varför vi använder dem. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi använder Cookies.

Login failed

This site uses 3 types of cookies: necessary, analytics and marketing cookies.

1. What are cookies?

Cookies are small text files that are saved on your device (eg your computer, mobile or tablet) when you visit our web pages. The creation of cookies allows us to recognise you and how you use our web pages, which in turn helps us to improve your experience of our web pages and offer you personalised content, tailored to your preferences.

Cookies can be temporary (also called "session cookies") or persistent. Session cookies disappear as soon as you close the browser while persistent cookies are stored in your browser until the cookie has reached its expiration date, unless their validity period is extended each time you return to the web page.

Login failed

This site uses 3 types of cookies: necessary, analytics and marketing cookies.

Contents

In 2017, Paf was again awarded the prize for the most socially responsible gaming company in theeGaming Review Nordic Awards.

In 2018, Paf was awarded the prize for Best Marketing Campaign in the eGaming Review Nordics Awards.

Related Post